Kategorije staza

Da bi ste stekli bolju sliku o stazi koju planirate da vozite, korisno je te staze videti svrstane u kategorije (slično kao pri odabiru staza za skijanje).

Kategorije sam odredio po tome koliko je staza zahtevna tj. koliko je napora potrebno da bi se staza prešla bez velikih ili nepremostivih poteškoća. Pri određivanju kategorije imao sam na umu da vožnja treba da pruži osećaj ugodnosti, koji zavisi od mnogo čega, kao što je nivo utreniranosti i vrsta bicikle koju vozite. Može se krenuti na vožnju od 150 km i sa planinskom biciklom, ali da li je to najbolji način?

Ne postoji precizan način merenja zahtevnosti staze, te stoga treba imati na umu da je sve individulano, ali kategorije ipak mogu dati približnu sliku.

4 kategorije određene pre svega po dužini i profilu staze:

 
Kategorija Opis
Zelena staza svako bi mogao da se upusti u vožnju ovom stazom, bez obzira na nivo forme i biciklu kojom se vozi. Ove staze su uglavnom do 30 km dužine.
Žuta staza slična kao i zelena, ali sa elementima koje mogu malo otežati vožnju. Na primer, jedan kraći uspon.
Crvena staza staza koja zahteva utreniranost. Duža od 40 km. Imati na umu da je za ovu stazu preporučljivo krenuti sa drumskom biciklom, sprintericama i biciklističkim šorcem.
Crna staza dugačke staze, preko 100 km, uglavnom sa usponima, koje zahtevaju dobru utreniranost. Voziti ovu stazu sa biciklom koja nije drumska, bez sprinterica i bez biciklističkog šorca će izuzetno otežati vožnju.